Vyhledávání Vyhledávání
Reference -> Reference   zpětEnglishRussian


Reference

TUZEMSKO:

RWE TRANSGAS, a.s.

 • St. č. 7057 Výměna přípojek SS1
 • St. č. 7058 Výměna přípojek SS4
 • St. č. 7054 - Úprava potrubních rozvodů a sušení SS1 a SS4, PS 05/1,2 - ŘS, M+R
 • Oprava plynovodu Hájek - Měcholupy

  RWE GasNet, s.r.o.
 • Rekonstrukce VTP Janov - I. etapa - část A
 • Rekonstrukce VTL DN 300 Louny Hořešovičky
 • Rekonstrukce VTL plynovodu Janov 1. etapa, část A
 • VTL č. 173 - výměna TU 173/1 vč. výměny oplocení a úprava ploch TU 155/2 a 155/3

  RWE Gas Storage, a.s.
 • St. 7503 - Instalace hraničních armatur na PZP Tvrdonice"
 • St. č. 7121 Úpravy CA PZP Tvrdonice a St. č. 7108 Optimalizace řízení kompresorů PZP Tvrdonice, etapa - C;
 • St. č. 7183 - Rekonstrukce CA PZP Třanovice - III. etapa
 • St. č. 7183 - Rekonstrukce CA PZP Třanovice - II. etapa

  VČP Net, s.r.o.
 • Rekonstrukce VTL TU DN 200 Janov vč. OÚ Polička; Rekonstrukce VTL OU DN 200 Dlouhá - Čes. Třebová; Rekonstrukce VTL OU DN 100 Litomyšl I; Rekonstrukce VTL
 • Rekonstrukce VTL TU Holín, Zámezí
 • Rekonstrukce VTL plynovodu DN 500 Konecchlumí – Turnov, výřez kapáků a zahloubení
 • Rekonstrukce VTL TU DN 500 Stráčovská Lhota; Rekonstrukce VTL TU DN 500 Čimyšl vč. OU Pohoří
 • Oprava VTL plynovodu DN 200 Barchov – Semtín
 • Rekonstrukce VTL DN 500 Hlinsko

  SMP Net, s.r.o.
 • REKO NTL MS Přerov – ul. Svépomoc

  JMP Net, s.r.o.
 • Přeložka VTL plynovodu Brno – Skandinávská
 • Přeložka VTL plynovodu Brno - Oslavany

  STP Net, s.r.o.
 • Rekonstrukce VTL plynovodu č. 4 úseku Radimek - TU 4/15
 • Rekonstrukce VTL plynovodu č. 4 úseku Radimek - TU 4/16

  SČP Net, s.r.o.
 • Nový Bor - Jiříkov, rekonstrukce vtl. Plynovodu
 • Rekonstrukce TU 1080 RS Bonex Kladruby - na klíč
 • Průmyslová zóna Poříčany SO 800 – plynovody

  RWE Plynoprojekt, s.r.o.
 • STL Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
 • Rekonstrukce VTL plynovodu č.4 v úseku TU 4/17-TU 4/16 Přeložka VTL Kutlíře

  EOP a.s.
 • Pce, HV C 2 Oprava HV část od VŠCHT směr kasárna, Poděbradská ul. Semtín
 • Pardubice – Trnová – výměna horkovodního potrubí VCHZ ZL II.
 • Rekonstrukce sekundárních rozvodů tepla F8 Pohřebačka – II. etapa

  Pražská plynárenská, a.s.
 • Nové STL plynovody a přípojky Řeporyje, Praha 5

  Pražská teplárenská, a.s.
 • JA 2009 TMA oprava horkovodu výměnou potrubí 3. etapa za ZV TG 3
 • HVP Sodomkova, Praha 15
 • HVP a PS OS Dvůr nad Rokytkou, Praha 9
 • Oprava PTV Nad Třebešínem II, Praha 10 – Strašnice

  Žatecká teplárenská, a.s.
 • TN Hošťálkovo nám. – Dvořákova, II. etapa

  Plynostav – regulace plynu, a.s.
 • Projekt Gazelle, Lot 1 A, Lot 1 B, hraniční předávací stanice a plynovod DN 1400, Česká republika - jako subdodavatel
 • Výstavba plynovodního potrubí DN 1400 PN 85 Hora sv. Kateřiny - Rozvadov - Část 1B Plynovod Brandov - LVS Surovice II.
 • Zvýšení kompresního poměru na KS 01 Velké Kapušany (St. č. 20815)
 • St. č. 7061 – Přivaděč centrální areál – sběrné střed. Malá Bečva, PZP Lobodice
 • Přeložka VVTL plynovodu DN 700, PN 63 Hrušky - Kyselovice

  SYNTHOS Kralupy, a.s.
 • Měření zemního plynu pro ČeR a SSO
 • Rozšíření hydrantové vody - Kaučuk Kralupy

  ČEPRO, a.s.
 • Obnova skladovacích kapacit PH a nádrž na ropu pro sklad Klobouky u Brna
 • Oprava koncového zařízení a rozdělovací šachty KRYRY
 • Biopaliva Včelná
 • Rehabilitace produktovodu DN 150 Smyslov – Včelná II. a III. etapa
 • Oprava potrubí DN 300, PN 63 Nové Město - Cerekvice
 • Opravy vad produktovodu DN 300 řeka Morava – Klobouky u Brna

  SKANSKA, a.s.
 • Nový STL plynovod Kolín - Ovčáry

  MERO, a.s.
 • Přeložka ropovodu, produktovodu a optického kabelu Kolín
 • Instalace těsnících manžet na chráničce ropovodu Družba

  ŘSD ČR
 • Dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí

  CHEMOPROJEKT
 • Obnova skladovacích kapacit PH – Roudnice n/L. – etapa A

  SEVEROČESKÁ PLYNÁRENSKÁ
 • Chomutov – Smilov, rekonstrukce VTL plynovodu – 2. část

  STŘEDOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s.
 • Nový VTL Doksy - Tuchlovice (č. st. 10414)
 • Oprava - přeložka části plynovodu č. 13 Vidovice - Kovářovice (č. st. 10455)
 • Rekonstrukce VTL plynovodu DN 300 od TU 2T/530 k lom. bodu č. 334 - Příbram
 • Rekonstrukce VTL - Hostomice - I. část
 • Rekonstrukce VTL - Hostomice - II. část
 • VTL plynovod, VTL RS a STL plynovod a přípojky pro areál vojenského letiště a obec Chotusice
 • Nový STL plynovod Strašín - Babice vč. páteřního plynovodu a přípojekv obci Babice
 • Oprava NTL plynovodu a rekonstrukce přípojek Mladá Boleslav

  NET4GAS, s.r.o.
 • Propoj KS Břeclav – PZP Tvrdonice

  KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.
 • Projekt Nový zdroj 660 MWe v elektrárně Ledvice

  ZAHRANIČÍ:

 • Arabský plynovod, fáze II., část I z plynové stanice Aleppo na syrsko-tureckou hranici, Syrian Gas Company, Sýrie
 • "Přiváděcí a odváděcí plynovod" v rámci stavby "Rekonstrukce Sosnogorského závodu na zpracování plynu" ŠKODA JS, a.s.
 • Plynovod Šurtan – Šerabad, Republika Uzbekistán, ZEROMAX LLC
 • Plynovod Berdach – Buchara – Ural, Republika Uzbekistán, ZEROMAX LLC
 • Magistrální plynovod Kamčatka, OAO Kamčatgasprom

  ROZESTAVĚNO A PŘED DOKONČENÍM:

 • Výstavba PZP Wierzchowice, etapa 3,5 mld. nm3, dílčí etapa 1,2 mld. nm3, PBG S.A. Varšava, PL (PGNiK, PL) – jako dodavatel v rámci mezinárodního konsorcia
 • Projekt Gazelle, Lot 1 A, Lot 1 B, hraniční předávací stanice a plynovod DN 1400, Česká republika - jako subdodavatel
 • Výstavba Univerzitní fakulty pro ženy, Univerzita Al Jouj, Al Jouf, Saúdská Arábie – prostřednictvím dceřiné firmy Plynostav Arabian Ltd.