Vyhledávání Vyhledávání
Předmět činnosti -> Výrobní profil   zpětEnglishRussian


Výrobní profil

  • Dálkové plynovody největších průměrů potrubí a nejvyšších provozních tlaků a rozvodných sítí včetně předávacích a regulačních stanic.
  • Dálkové produktovody (ropovody, etylénovody, technické plyny a jiné) včetně rozvodných sítí a přečerpávacích stanic všech druhů a tlaků.
  • Horkovody   pro   zásobování   měst  a  průmyslových  aglomerací  teplou  vodou  a  párou                    s přečerpávacími stanicemi a místními rozvody včetně výměníkových stanic a přípojek spotřebitelům.
  • Výstavba  technologických zařízení a rozvodů medií v chemickém a petrochemickém průmyslu včetně nádrží.
  • Montáž, opravy a rekonstrukce vyhrazených plynových a tlakových zařízení.
  • Speciální práce na podzemních zásobnících, vč. kompletní dodávky technologických částí.
  • Výroba plynových filtrů, odlučovačů kapalin, výměníků pro předehřev plynu, tlakových nádob.
  • Výroba ocelových konstrukcí