Vyhledávání VyhledáváníÚvod -> Úvod   zpětEnglishRussian


Úvod


Upozorňujeme že od 26.5.2015 končí provoz pevných linek
. V případě potřeby kontaktujte paní Brettlerovou na tel. čísle 606 533 686 . Číslo ubytovny zůstává v provozu, tj. 725 536 723.


Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 30.6.2014

 

Pozvánka na valnou hromadu ve formátu PDF zde

 

Příloha č. 1 - Výroční zpráva za rok 2013 ve formátu PDF zde

 


 

Tisková zpráva


Představenstvo společnosti Plynostav Pardubice a.s. oznamuje, že dne 5. 6. 2014 podalo u Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích návrh na zahájení insolvenčního řízení a návrh na povolení reorganizace společnosti.


Představenstvo tak učinilo na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 98 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Příčinou nepříznivé ekonomické situace společnosti Plynostav je současný vývoj a nastalé překážky na tuzemském i zahraničním trhu.

 

Konkrétní příčiny současného stavu lze shrnout do následujících bodů:

 

  1. Odložení a zejména ohrožení realizace rozhodujících projektů pro předjednanou zakázkovou náplň společnosti v roce 2014 v důsledku Ukrajinské krize a sankcí ze strany EU, spočívající v úsilí o zastavení výstavby Tranzitního plynovodu Southstream na Bulharském území.

  2. Zpoždění investičních akcí v Polsku, kde Plynostav dlouhodobě působí a disponuje kvalifikačním osvědčením, potřebným pro realizaci veřejných zakázek v oboru.

  3. Navzdory velkým výdajům na sanaci minulých závazků se společnosti nepodařilo obnovit historickou pozici a důvěru obchodních partnerů na českém plynárenském trhu.

 

Nastalou situaci zamýšlíme řešit reorganizací společnosti v rámci insolvenčního řízení, spočívající zejména ve vstupu dalšího strategického partnera a průniku na perspektivnější zahraniční trhy, které povedou ke stabilizaci výrobního programu, zajištění a navýšení úvěrového rámce provozního financování společnosti a částečnému oddlužení.

 

V Pardubicích, dne 5. června 2014                             Představenstvo společnosti Plynostav Pardubice a.s.

 

info linka (tiskový mluvčí): Bc. Pavel Kouba, tel: 725 517 837, e-mail: press@plynostav-pce.cz